Czech   English   Deutsch

Pořady pro základní školy

Naše hvězdárna nabízí pořady pro všechny ročníky základních škol nebo pro skupiny malotřídních škol s širším věkovým rozpětím. Na návštěvu naší Hvězdárny a planetária si prosím vyhraďte dostatek času. Běžná exkurze pro základní školy se skládá z návštěvy sálu planetária a kinosálu a trvá nejčastěji cca 2x50 minut.

Planetárium - 48 míst

Podstatou pořadu v planetáriu je seznámení s objekty denního i nočního nebe (Slunce, Měsíc, planety, hvězdy a nejznámější souhvězdí) a základní orientace na noční obloze. Umělá obloha je prezentována v takové podobě, v jaké je možno ji vidět v den návštěvy planetária ve skutečnosti. Komentář je přizpůsoben žákům podle jejich věku a zájmu a je veden formou cílených otázek k chápání základních astronomických faktů tak, aby byly děti následně schopny samostatné orientace na hvězdném nebi.
Pořad trvá cca 55 minut a je vhodný pro všechny ročníky základní školy.

Kinosál - 70 míst

V kinosále hvězdárny s kvalitní projekcí a ozvučením uvádíme dva typy pořadů: filmy nebo pásma filmů a pořady živě komentované lektorem, které přizpůsobujeme věku a zájmu návštěvníků.

Kopule s dalekohledy - 25 míst

Za jasného počasí lze v kopuli hvězdárny pozorovat Slunce. Výklad je přizpůsoben věku a zájmu žáků. Prohlédnete si vybavení kopule hvězdárny a dozvíte se např. jaké typy dalekohledů se v astronomii používají, jaké nejmodernější a největší přístroje máme v současné době k dispozici.
Doba prohlídky cca 15 - 20 minut. Kapacita pouze 25 míst! U početných školních návštěv je proto třeba rozdělit žáky na několik skupin, čímž se ovšem prodlouží celková doba exkurze.

 

Pořady v kinosále - vyberte si z této nabídky:

Kde končí nebe (20 min, film)

Vhodné pro 1. - 3. ročník ZŠ
Film pro nejmladší žáky, ve kterém se mohou vžít do role kosmonautů, odpoutat se od naší planety a navštívit samotný Měsíc. Nenásilnou a zážitkovou formou se tak dozvědí základní fakta nejen o naší Zemi a o Slunci, ale hlavně o naší přirozené družici. Kde končí nebe? Proč je Slunce také hvězda? Jak vznikly krátery na Měsíci? A mnohé další, včetně průběhu přistání zpět na zeměkouli.

Rok v přírodě (30 min, s živým komentářem)

Vhodné pro 1. - 2. ročník ZŠ
Žáci se seznámí se základními astronomickými pojmy, s tím jak lidé poznávali naši planetu, Slunce a Měsíc. Seznámení se s charakterem a tvarem těchto těles a jejich pohybem ve sluneční soustavě (rotace Země - střídání dne a noci , oběh Země - střídání ročních dob, pohyb Měsíce - střídání fází). Pořad je doplněn množstvím animací , které zlepší představu žáků a je založen na vzájemné komunikaci žáků a lektora. Proto jej doporučujeme žákům, kteří mají učivo čerstvě probrané, jako formu atraktivnějšího shrnutí a opakování.

Virtuální telurium (45 min, s živým komentářem)

Vhodné pro 3. - 4. ročník ZŠ
Během tohoto pořadu budete mít možnost se názorně seznámit se základními pohyby Země, Měsíce a ostatních těles sluneční soustavy. Ukážeme si, proč se střídá den a noc, proč se mění roční období a proč se mění tvar Měsíce. Krátce zmíníme i ostatní tělesa sluneční soustavy (planety, jejich měsíce, planetky a komety). Pořad je doplněn množstvím animací, které zlepšují představu žáků a je založen na vzájemné komunikaci žáků a lektora.

Jak to dělaj kosmonauti (50 min, s živým komentářem)

Vhodné pro 3.- 5. ročník ZŠ
Pásmo krátkých filmů z NASA a ESA, doplněné komentářem lektora. Žáci se mohou seznámit s nejzákladnějšími pojmy z kosmonautiky, přistát na Měsíci, "projít se" po ISS ve stavu beztíže a nebo zaletět na Mars. Pásmo dětem umožnujě nenáročnou a zábavnou formou porovnat realitu s nadsázkou v pohádkových příbězích a trochu se vžít do role skutečného kosmonauta.

Na výlet do vesmíru (21 minut, film)

Vhodné pro 3. - 5. ročník ZŠ
Zábavnou a hravou formou pomocí kvízu vás provede vesmírný cestovatel Kosmoid Sluneční soustavou a nahlédnete společně i do těch nejvzdálenějších koutů kosmu. Dozvíte se základní informace o Měsíci, Zemi i dalších tělesech obíhajících okolo Slunce, jaký je rozdíl mezi hvězdou a planetou, co je mlhovina, hvězdokupa nebo galaxie. © Planetum

Náš vesmírný domov (55 min, s živým komentářem)

Vhodné pro 5. - 6. ročník ZŠ
Podrobnější pohled na sluneční soustavu - zajímavosti o Slunci, putování po jednotlivých planetách, jejich měsících a dalších tělesech sluneční soustavy (komety, planetky, transneptunická tělesa). Pořad je zpestřen snímky z kosmických sond, uměleckými animacemi z dílen NASA a ESA a reálnými podobami planet vytvořených pomocí profesionálního softwaru na naší hvězdárně. Je zpracován tak, aby doplňoval základní učivo probírané ve škole (včetně nejnovějších informací) a je založen na vzájemné komunikaci žáků a lektora. Proto jej doporučujeme žákům, kteří mají učivo čerstvě probrané, jako formu atraktivnějšího shrnutí a opakování astronomických poznatků.

Na paprsku světla (16 min, film)

Vhodné pro 6. - 9. ročník ZŠ
Pojďme si představit nepředstavitelné! Jak veliký je vlastně vesmír? A co všechno v něm najdeme? Co je to galaxie nebo mlhovina? Jak vypadá Mléčná dráha? Kde se nachází naše Sluneční soustava? Právě to nabízí film Na paprsku světla, v němž se vypravíme do ohromujícího kosmu. Rychlostí světla poletíme od Slunce až po neuvěřitelná vesmírná zákoutí vzdálená triliardy kilometrů a cestou si prohlédneme zblízka nejznámější objekty nebe. Cesta nám zabere "pouhých" 10 miliard let.

Dobrodružství kosmonautiky (55 min, s živým komentářem)

Vhodné pro 6. - 9. ročník ZŠ
Jak se žije na vesmírné stanici? Jak by mohl vypadat příští pilotovaný let k Měsíci? Jak vypadá planeta Mars zblízka a jak probíhala cesta sond, jejichž "očima" můžeme tuto planetu zkoumat? Nahlédnete do historie kosmonautiky, do které patří také éra amerických raketoplánů. Pořad představuje kosmonautiku jako dobrodružnou a lákavou cestu lidí a lidmi vytvořených přístrojů mimo planetu Zemi. Je přizpůsoben věku a zájmu návštěvníků.

O Sluneční soustavě (25 min, film)

Vhodné pro 6. - 9. ročník ZŠ
Film o sluneční soustavě včetně nejnovějších poznatků pro starší věkovou kategorii. Jeho obsahem jsou jak nejdůležitější fakta o Slunci a jednotlivých planetách, nejvýznamnějších měsících, planetkách, tělesech Kuiperova pásu a kometách, tak stručně popsaný vývoj sluneční soustavy.

Kam sahá gravitační pole Slunce (15 min, film)

Vhodné pro 7. - 9. ročník ZŠ
Film o gravitaci jako univerzální síle. Gravitační zákon je zde podaný nenáročnou formou s konkrétními příklady a jeho projevy ve všedním životě, v blízkém i vzdáleném vesmíru.

Zatmění Slunce a Měsíce (45 min, s živým komentářem)

Vhodné pro 7. - 9. ročník ZŠ
V tomto pořadu se podrobně seznámíte s pohybem Měsíce kolem Země, se střídáním jeho fází a se zatměními, která jsou tímto pohybem způsobena. Jaké bylo poslední zatmění, a kdy bude následující? Proč je zatmění Slunce vzácnější než zatmění Měsíce?


© 1996-2024, HaP České Budějovice-Kleť | Realizace Kostax s.r.o.
| počet návštěv: 4 228 763 od 1. 9. 1996 | Prohlášení o přístupnosti twitter instagram youtube facebook