Czech   English   Deutsch

Klub mladých astronomů

KAR

Klub mladých astronomů je určen pro žáky od 6. ročníku základních škol a studenty středních škol a učilišť, kteří mají hlubší zájem o astronomii a příbuzné vědy. Klub mladých astronomů nabízí seznámení se základními poznatky i nejnovějšími objevy z astronomie, stejně jako s praktickými činnostmi - základní orientace na obloze, pozorování dalekohledem, astronomický software aj.

První schůzka v školním roce 2023/2024 proběhne 19.09.2022.
Klub mladých astronomů se schází během školního roku každé úterý od 16:30 do 18:00 hodin v budově HaP v Českých Budějovicích (kromě školních prázdnin).

Kurzovné Klubu mladých astronomů na školní rok 2023/2024 činí 700,- Kč.


© 1996-2024, HaP České Budějovice-Kleť | Realizace Kostax s.r.o.
| počet návštěv: 4 228 831 od 1. 9. 1996 | Prohlášení o přístupnosti twitter instagram youtube facebook