cz
Czech   English   Deutsch

Klub mladých astronomů

KARKlub mladých astronomů je určen pro žáky od 6. ročníku základních škol a studenty středních škol a učilišť, kteří mají hlubší zájem o astronomii a příbuzné vědy. Klub mladých astronomů nabízí seznámení se základními poznatky i nejnovějšími objevy z astronomie, stejně jako s praktickými činnostmi - základní orientace na obloze, pozorování dalekohledem, astronomický software aj.

První schůzka v školním roce 2019/2020 proběhne 17.09.2019.
Klub mladých astronomů se schází během školního roku každé úterý od 16:30 do 18:00 hodin v budově HaP v Českých Budějovicích (kromě školních prázdnin).

Kurzovné Klubu mladých astronomů na školní rok 2019/2020 činí 700,- Kč.


© 1996-2020, HaP České Budějovice-Kleť | Realizace Kostax s.r.o.
| počet návštěv: 1 723 649 od 1. 9. 1996 twitter youtube facebook