Czech   English   Deutsch

Zásady nakládání s osobními daty našich návštěvníků

Rádi bychom Vás ubezpečili, že Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme v souladu s novým „Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o vulném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES?“, známým též pod zkratkou GDPR (dále jen Nařízení). Nařízení má účinnost od 25. května 2018.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů je Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti. S případnými dotazy nebo požadavky na uplatnění práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet osobně při návštěvě naší instituce, písemně či e-mailem.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytování našich služeb, a dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili naše oprávněné zájmy.

Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

Nezpracováváme žádné citlivé údaje.

3. Pro jaké účely je zpracováváme?

A.Zpracování na základě smlouvy - smlouvou je registrace či zakoupení vstupenky na některý z našich pořadů.

Účely zpracování osobních údajů jsou mimo jiné:

B.Zpracování na základě oprávněných zájmů správce dat

4. Jaké subjekty mají přístup k Vašim údajům?

Kromě přístupů daných zákonnými předpisy (policie ČR, soudy) neposkytujeme data žádné třetí straně.

5. Po jakou dobu máme uloženy Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smlouvy, abychom Vám mohli poskytovat naše služby. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucích či souvisejících s registrační smlouvou uchováváme Vaše osobní údaje po nezbytně nutnou dobu, a to 1 roku.

Důvody pro takové uchování jsou zejména:

6. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Nařízení GDPR pro Vás zavádí následující práva:


© 1996-2024, HaP České Budějovice-Kleť | Realizace Kostax s.r.o.
| počet návštěv: 4 228 711 od 1. 9. 1996 | Prohlášení o přístupnosti twitter instagram youtube facebook