cz
Czech   English   Deutsch

Pořady pro střední školy

Naše hvězdárna nabízí pořady pro studenty všech ročníků a typů středních škol. Na návštěvu naší Hvězdárny a planetária si prosím vyhraďte dostatek času. Běžná exkurze pro střední školy se skládá z návštěvy sálu planetária a kinosálu a trvá nejčastěji cca 2x50 minut.

Planetárium - 48 míst

Podstatou pořadu v planetáriu je seznámení s objekty denního i nočního nebe (Slunce, Měsíc, planety, hvězdy a nejznámější souhvězdí) a základní orientace na noční obloze. Umělá obloha je prezentována v takové podobě, v jaké je možno ji vidět v den návštěvy planetária ve skutečnosti. Komentář je přizpůsoben studentům podle jejich věku a zájmu a je veden formou cílených otázek k chápání základních astronomických faktů tak, aby byli studenti následně schopni samostatné orientace na hvězdném nebi.

Pořad trvá cca 50 min a může být doplněn seznámením se zdánlivým ročním pohybem Slunce po ekliptice, se souhvězdími zvěrokruhu, ukázkou oblohy viditelné ze severního pólu a rovníku.

Kopule s dalekohledy - 25 míst

Za jasného počasí lze v kopuli hvězdárny od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00 hodin pozorovat Slunce. Výklad je přizpůsoben věku a zájmu studentů. Prohlédnete si vybavení hvězdárny a dozvíte se např. jaké typy dalekohledů se v astronomii používají, jaké nejmodernější a největší přístroje máme v současné době k dispozici.
Doba prohlídky cca 15 - 20 minut. Kapacita pouze 25 míst! U početných školních návštěv je třeba rozdělit studenty na několik skupin, čímž se prodlouží celková doba exkurze.

Kinosál - 70 míst

V kinosále hvězdárny s kvalitní projekcí a ozvučením uvádíme dva typy pořadů: filmy nebo pásma filmů a pořady živě komentované lektorem, které přizpůsobujeme věku a zájmu návštěvníků.

Na paprsku světla (16 min, film)

Pojďme si představit nepředstavitelné! Jak veliký je vlastně vesmír? A co všechno v něm najdeme? Co je to galaxie nebo mlhovina? Jak vypadá Mléčná dráha? Kde se nachází naše Sluneční soustava? Právě to nabízí film Na paprsku světla, v němž se vypravíme do ohromujícího kosmu. Rychlostí světla poletíme od Slunce až po neuvěřitelná vesmírná zákoutí vzdálená triliardy kilometrů a cestou si prohlédneme zblízka nejznámější objekty nebe. Cesta nám zabere "pouhých" 10 miliard let.

O sluneční soustavě (25 min, film)

Film o sluneční soustavě včetně nejnovějších poznatků pro starší věkovou kategorii. Jeho obsahem jsou jak nejdůležitější fakta o Slunci a jednotlivých planetách, nejvýznamnějších měsících, planetkách, tělesech Kuiperova pásu a kometách, tak stručně popsaný vývoj sluneční soustavy.

Kam sahá gravitační pole Slunce (15 min, film)

Film o gravitaci jako univerzální síle. Gravitační zákon je zde podaný nenáročnou formou s konkrétními příklady a jeho projevy ve všedním životě, v blízkém i vzdáleném vesmíru.

Zatmění Slunce a Měsíce (45 min, s živým komentářem)

V tomto pořadu se podrobně seznámíte s pohybem Měsíce kolem Země, se střídáním jeho fází a se zatměními, která jsou tímto pohybem způsobena. Jaké bylo poslední zatmění, a kdy bude následující? Proč je zatmění Slunce vzácnější než zatmění Měsíce?

Optika a dalekohledy (50 min, s živým komentářem)

Pořad se zaměřuje na metody pozorování vesmíru. Od prvních dalekohledů až po současné detektory kosmického záření. Hlavní osou pořadu jsou dalekohledy optické - jejich historie, principy, blízká i vzdálenější budoucnost. Vyprávění lektora doplněné obrázky a schématy je oživeno krátkými pasážemi filmů z ESA/ESO, které nám představí nejvýznamnější observatoře a teleskopy na naší planetě i v kosmu, včetně nejnovějších technologií.

Vzdálený vesmír (60 min, s živým komentářem)

Pořad o vzniku a vývoji vesmíru, o životě hvězd, o galaxiích, mlhovinách i o skryté hmotě a nejrůznějších bizarních objektech, jakými jsou např. kvasary nebo černé díry. Provázet nás budou snímky a animace vytvořené ze záběrů pozemských dalekohledů a také Hubblova kosmického teleskopu, který krouží kolem Země a umožnil nám nahlédnout až téměř k hranicím viditelného vesmíru. Pořad je určen pro starší žáky a studenty středních nebo vysokých škol a předpokládá zvládnutí znalostí základních fyzikálních principů a učiva o sluneční soustavě.

Praktické informace, které můžete využít při plánování návštěvy hvězdárny a planetária naleznete na stránce praktické informace pro školy.


© 1996-2019, HaP České Budějovice-Kleť | Realizace Kostax s.r.o.
| počet návštěv: 1 117 115 od 1. 9. 1996 twitter youtube facebook