Czech   English   Deutsch

Pořady pro školy

Naše hvězdárna nabízí pořady pro všechny stupně a typy škol. Velkou část našich návštěvníků tvoří předškolní děti z mateřských škol již od věku 3 let, žáci škol základních i středních, ale připravujeme i speciální pořady pro vysokoškolské studenty.

Při práci s dětmi a mládeží upřednostňujeme živý kontakt, vzájemnou komunikaci a dáváme prostor k jejich zvídavým dotazům, což zpětně pomáhá našim lektorům přizpůsobit náročnost a způsob výkladu pro danou konkrétní skupinu.

Naší chloubou je zrekonstruovaný kinosál hvězdárny s velkoplošnou datovou projekcí včetně full HD a kvalitního ozvučení. Zde uvádíme dva základní typy pořadů ve variantách pro nejrůznější věkové skupiny: Filmy nebo pásma filmů či pořady živě komentované lektorem, které přizpůsobujeme věku a momentálnímu zájmu návštěvníků. Naší snahou je, aby nové pořady umožnili dětem jednak atraktivní vizuální a poslechový zážitek, ale zároveň aby jim byl umožněn přístup k fundovaným informacím pod odborným vedením lektora.

Nejoblíbenější částí exkurze je bezesporu návštěva sálu planetária a simulace noční oblohy. Pobyt v planetáriu vzhledem ke specifickému prostředí doporučujeme dětem až od 5-ti let. Malí návštěvníci, pokud mají zájem, se mohou sami aktivně zapojit do vyhledávání nápadných objektů nočního nebe. Při každé návštěvě spatříte umělou oblohu tak, jak je viditelná právě v době vaší exkurze.

V rámci návštěvy si můžete prohlédnout i dalekohledy v kopuli naší hvězdárny. V případě jasného počasí je možno přímo pozorovat i Slunce speciálně upraveným okulárem. Vzhledem k menší kapacitě kopule (25 míst) je potřeba početnější skupiny rozdělit, což ovšem prodlužuje celkovou dobu trvání exkurze. Počítejte s tím proto při objednávce.

Výstava v hale s astronomickou nebo jinou přírodovědnou tématikou je volně přístupná po celou otevírací dobu pro všechny zájemce.

Na hvězdárně je také možno zakoupit drobné upomínkové předměty a pohlednice s astronomickými motivy nebo hvězdné mapy.

Dbejte prosím pokynů sjednaných při osobní nebo telefonické objednávce, začátky a délky již objednaných pořadů nelze z provozních důvodů libovolně měnit.

Pořady pro školy© 1996-2024, HaP České Budějovice-Kleť | Realizace Kostax s.r.o.
| počet návštěv: 4 228 832 od 1. 9. 1996 | Prohlášení o přístupnosti twitter instagram youtube facebook