Czech   English   Deutsch

Stručná historie hvězdárny

Již na přelomu 19. a 20. století působilo v Českých Budějovicích více příznivců astronomie. Připomenutí si zaslouží např. Johann Zink, část jeho odkazu - pozorovací deníky s kresbami planet a astronomické přístroje - je na hvězdárně uložena dodnes - jeden z dalekohledů, výrobek firmy Reinfelder & Hertel Muenchen o průměru 80 mm je vystaven nad schodištěm.

V roce 1928 se mnozí z nich sdružili a založili tzv. Jihočeskou astronomickou společnost (J.A.S.). Jedním z jejich hlavních cílů bylo postavení Lidové hvězdárny pro šíření a popularizování znalostí z astronomie. Stavbu hradili z členských příspěvků, výnosů akcí pořádaných J.A.S., sbírek, darů jednotlivců, spolků i podniků, nakonec přispělo město i stát, ale nepříliš. Prvním předsedou J.A.S. byl Dr. Karel Vodička.

Hvězdárna byla slavnostně otevřena v roce 1937. J.A.S. zde pořádala pozorování, přednášky, promítání aj. pro veřejnost. Členové sami se zabývali též astrofotografií, pozorováním planet, meteorů atd. Hvězdárna fungovala až do padesátých let na spolkovém, amatérském základě, tzn. bez placených zaměstnanců.

V letech II. světové války byla budova hvězdárny obsazena německým vojskem (1939 - 1945).

V polovině 50.let zestátněna, spravována KNV, později ONV, poté Okresním úřadem České Budějovice. a od 1.1.2003 Jihočeským krajem. Ředitelem od zestátnění jmenován středoškolský profesor Bohumil Polesný, předtím předseda J.A.S. Od roku 1957 se stavěla pobočka na Kleti. Od roku 1966 do 1991 ředitelem Antonín Mrkos, CSc. V roce 1971 otevřeno planetárium a nová přístavba s kinosálem. Od roku 1992 je ředitelkou Ing. Jana Tichá.

Zahrada kolem hvězdárny byla původně ve třicátých letech osazována jako botanická, nacházejí se zde některé vzácné stromy - korkovník amurský, jedlovec kanadský, borovice limba, atd., od osmdesátých let dva mladé jinany dvoulaločné.

Kopule

Planetárium

Další zajímavosti

 

Podrobnější článek o historii naleznete pod tímto odkazem.


© 1996-2024, HaP České Budějovice-Kleť | Realizace Kostax s.r.o.
| počet návštěv: 4 336 994 od 1. 9. 1996 | Prohlášení o přístupnosti twitter instagram youtube facebook