Czech   English   Deutsch

Pořady pro mateřské školy

Naše hvězdárna nabízí pořady pro všechny stupně a typy škol. Velkou část našich návštěvníků tvoří předškolní děti z mateřských škol již od věku 3 let.

Při práci s dětmi upřednostňujeme živý kontakt, vzájemnou komunikaci a dáváme prostor k jejich zvídavým dotazům, což zpětně pomáhá našim lektorům přizpůsobit náročnost a způsob výkladu pro danou konkrétní skupinu.

Pro nejmenší děti ve věku od 3 do 5 let nabízíme pořad v kinosále Vesmír pro mrňata, ve kterém se seznámí se základní astronomickou tématikou prostřednictvím kreslených pohádek a doplňujícím výkladem lektora. Pobyt v kinosále je pro tyto malé návštěvníky příjemnější a zvládají ho lépe než v temném a uzavřeném prostoru sálu planetária (některé děti se bojí a pláčou). Součástí tohoto pořadu není ukázka oblohy v planetáriu!

Pořad v planetáriu vzhledem ke specifickému prostředí (pobyt po určitou dobu v úplné tmě) doporučujeme vyspělejším dětem až od 5-ti let. Malí návštěvníci, pokud mají zájem, se mohou sami aktivně zapojit do vyhledávání nápadných objektů nočního nebe. Při každé návštěvě spatříte umělou oblohu tak, jak je viditelná právě v době vaší exkurze.

Mateřské školy, které přicházejí na hvězdárnu během roku opakovaně, si mohou v rámci exkurze prohlédnout dalekohledy v kopuli naší hvězdárny. V případě jasného počasí je možno přímo pozorovat i Slunce speciálně upraveným okulárem. Vzhledem k menší kapacitě kopule (25 míst) je potřeba početnější skupiny rozdělit, což ovšem prodlužuje celkovou dobu trvání exkurze.

Mateřské školy 2 - 4 let

Program se koná v Kinosále s kapacitou 70 míst. Trvání 50 minut, s živým komentářem.

Vesmír pro mrňata - tento pořad je určen nejmenším dětem, které přicházejí poprvé na hvězdárnu. Jeho základem jsou kreslené pohádky prokládané snímky i animacemi s astronomickou tématikou obsaženou v pohádkách. Slovní doprovod lektora uvádí na pravou míru rozpor mezi pohádkovou fikcí a skutečností. Formou cílených otázek jsou děti směrovány k tomu, aby chápaly základní astronomická fakta. Pořad je založen na vzájemné komunikaci dětí a lektora. Uvádíme v kinosále s velkoplošnou projekcí (bez hvězdné oblohy v planetáriu). Pro věk 2-4 let.

Mateřské školy 5 - 7 let

Program se koná v Planetáriu s kapacitou 48 míst a trvá cca 55 minut.

Podstatou pořadů v planetáriu je seznámení s objekty denní i noční oblohy (Slunce, Měsíc, planety, hvězdy) a základní orientace na noční obloze. Umělá obloha je prezentována v takové podobě, v jaké je možno ji vidět v den návštěvy planetária ve skutečnosti. Komentář je přizpůsoben dětem předškolního věku a je veden interaktivně formou cílených otázek k chápání základních astronomických faktů. Děti mají možnost se samy aktivně zapojit do vyhledávání nápadných objektů nočního nebe. Při opakovaných návštěvách je rozšiřován počet souhvězdí, se kterými jsou děti seznamovány.
Snahou je motivovat děti k tomu, aby se dívaly nejen pod nohy, ale i kolem sebe a na oblohu nad jejich hlavami. Na základě dlouholetých zkušeností tento pořad doporučujeme dětem od 5 let, které zvládají pobyt v úplné tmě, jsou schopny sledovat laserové ukazovátko a udržet pozornost.


© 1996-2024, HaP České Budějovice-Kleť | Realizace Kostax s.r.o.
| počet návštěv: 4 228 961 od 1. 9. 1996 | Prohlášení o přístupnosti twitter instagram youtube facebook