cz
Czech   English   Deutsch

Fáze Měsíce ve spojitosti se vzájemnou polohou Slunce a Měsíce

Jak vypadají měsíční fáze (nov-první čtvrt-úplněk-poslední čtvrt) a že se v průběhu měsíce střídají, ví nejspíše každý. Téměř všichni také ví, že povrch Měsíce je vidět jen proto, že ho vlastně osvětluje Slunce. Ovšem umět propojit tyto poznatky v praxi už tak běžné není. Pojďme si o tom říci něco víc…. Vzhledem ke Slunci, které samo zdánlivě v průběhu roku putuje po nebi mezi vzdálenými hvězdami, oběhne Měsíc jednou dokola za 29,5 dne (synodický měsíc). Protože je „tvar“ Měsíce přímo závislý na jeho poloze vůči Slunci, nebo jinak řečeno závislý na směru ze kterého přichází světlo od Slunce, je to zároveň doba, za kterou se vystřídají všechny fáze. 1/ Pro naše účely si představíme na obloze kružnici, po které Měsíc krouží doleva, přesně ve směru, ve kterém obíhá Zemi. 2/ Zafixujeme se k poloze Slunce. 3/ Odmyslíme si zdánlivý pohyb oblohy od východu k západu, který je způsoben rotací Země kolem osy. Pokud se těleso Měsíce nachází na této kružnici ve stejném směru jako Slunce, je Měsíc ozařován zezadu, my ho ze Země nevidíme, nastává nov, novoluní nebo nový měsíc. V ideálním případě, pokud by Měsíc zakryl přímo Slunce, by v této fázi nastalo zatmění Slunce. Jakmile se Měsíc posune o čtvrtinu kružnice, je osvětlena přesně polovina disku, která připomíná písmeno D, Měsíc dorůstá, nastává první čtvrt. Když se Měsíc ocitne na nebi přesně naproti Slunci, tedy urazí polovinu kružnice, je ozářen celý, nastává úplněk. V tomto okamžiku nemůžeme za běžných podmínek spatřit Měsíc i Slunce zároveň (horizont nebývá totiž ideálně rovný). Většinou si všimneme, že jakmile Slunce zapadne, vyjde Měsíc a naopak. V ideálním případě, pokud by se schoval do zemského stínu, by v této fázi nastalo zatmění Měsíce. Když oběhne tři čtvrtiny kružnice (nebo-li se přiblíží na čtvrtinu kružnice ke Slunci), je naopak osvětlen z druhé strany a připomíná písmeno C, Měsíc couvá, nastává poslední čtvrt. Není to tak složité, že? Dorazil AHA moment?


© 1996-2021, HaP České Budějovice-Kleť | Realizace Kostax s.r.o.
| počet návštěv: 2 068 192 od 1. 9. 1996 | Prohlášení o přístupnosti twitter instagram youtube facebook