POHLEDY NA ZEMI

Naši planetu sleduje z oběžné dráhy celá flotila družic, která v takzvaném dálkovém průzkumu Země získává cenné informace o objektech a jevech na povrchu planety.

Poznáte místa na Zemi viděná z výšky vesmírné?

správných odpovědí