KLUB MLADÝCH ASTRONOMŮzpět


Klub mladých astronomů je určen pro žáky od 6.ročníku základních škol a studenty středních škol a učilišť, kteří mají hlubší zájem o astronomii a příbuzné vědy.

Klub mladých astronomů nabízí seznámení se základními poznatky i nejnovějšími objevy z astronomie, stejně jako s praktickými činnostmi - základní orientace na obloze, pozorování dalekohledem, astronomický software aj.

Klub mladých astronomů se schází během školního roku každé úterý od 16:30 do 18:00 hodin v budově HaP v Českých Budějovicích (kromě školních prázdnin).

První schůzka pro školní rok 2017/2018 se koná 19. září 2016.

Kurzovné Klubu mladých astronomů na školní rok 2017/2018 činí 600,- Kč.

kma


Naše adresa:

Hvězdárna a planetárium České Budějovice
Zátkovo nábřeží 4
370 01 České Budějovice

tel.: 380 123 333 [VoIP]
tel.: 386 352 044
fax: 386 352 239

WWW: http://www.HvezdarnaCB.cz
© 1996-2017, HaP České Budějovice-Kleť, designed by eMKey s.r.o. 
19.07.2017 05:52:23 GMT