Úvod Deutsch/german English Jihočeský kraj

Vítejte na hlavní stránce projektu KLENOT Observatoře Kleť


dalekohled KLENOT
KLENOT = KLEt' Observatory Near Earth and Other unusual objects observations Team and Telescope. (kleťský dalekohled pro sledování blízkozemních asteroidů a dalších planetek a komet s neobvyklými drahami)

Nový projekt spočívá v astrometrii těles sluneční soustavy s neobvyklými typy drah až do 22. magnitudy, včetně hledání objektů dosud nenalezených. Jeho hlavním účelem bude měření přesných poloh blízkozemních asteroidů a komet. Měření slouží k výpočtům drah těchto těles ve sluneční soustavě včetně výpočtů možných těsných přiblížení k Zemi, a výsledně i k posouzení možného nebezpečí srážky daného kosmického tělesa se Zemí. Projekt navazuje na dosavadní dlouholetá pozorování planetek a komet na Kleti.


CÍLE PROJEKTU :

  • ověřování a následná astrometrie nově objevených těles v blízkosti Země.
  • znovuvyhledávání NEO (tj.Zemi blízkých objektů) ve druhé opozici.
  • následná astrometrie nedostatečně pozorovaných NEOs.
  • následná astrometrie ostatních neobvyklých těles, tj. Kentaurů, transneptunických těles apod.
  • ověřování možného kometárního charakteru nově ojevených těles
  • hledání nových planetek (včetně Zemi potenciálně nebezpečných)


Copyright (c) 2002-2012, Projekt KLENOT, Observatoř Kleť, České Budějovice. Všechna práva vyhrazena.


od 18.02.2002

© 1996-2018, HaP České Budějovice-Kleť, designed by eMKey s.r.o.  ( 376 ) 
05.03.2016 13:19:22 GMT