Úvod Deutsch/german English Jihočeský kraj

Vesmír mého mládí

literární soutěž (především, ale nejen) pro seniory

Soutěží, které jsou určeny pro mladé, mladší a nejmladší je v současnosti více než dost. Proto v rámci Mezinárodního roku astronomie 2009, který lidstvu připomíná 400 let od prvního použití hvězdářského dalekohledu, nabízíme soutěž pro seniory. Především v uplynulých desetiletích se odehrál obrovský pokrok v poznání vesmíru. Nabízíme vám možnost předat dalším generacím vaši vzpomínku, váš zážitek, vaši zkušenost.

Podle názvu by se mohlo zdát, že se jedná o soutěž určenou pouze těm dříve narozeným. Ale nenechte se mýlit! Vždyť čas je přece tak relativní! Do soutěže tak zcela jistě patří také práce juniorů, kteří mohou zavzpomínat například na nevšední okamžik ze svého dětství, kdy se s někým ze svých blízkých dívali na noční oblohu. Stejně tak může být poutavé povídání někoho z dříve narozených literárně zpracované autorem z řad dnešních studentů a konfrontované se současnou pěnou dní vlastními postřehy a komentáři.

Paleta námětů je velmi široká, není nutné se omezovat jen astronomickými příběhy. Vesmír není jenom noční nebe a kosmická tělesa. Do vesmíru patří také člověk a slasti i strasti jeho života.

Že už víte, co budete psát? Tak rychle k počítači, psacímu stroji nebo oblíbenému plnícímu peru. Hodně štěstí!

Termín: 1. 1. 2009 – 31. 10. 2009
Porota: astronomové a literáti, složení bude zveřejněno na www.astronomie2009.cz
Slavnostní vyhlášení výsledků: prosinec 2009, Praha, Keplerovo muzeum (Karlova 4)
Ceny pro vítěze: první tři nejlepší práce budou odměněny hodnotnými věcnými cenami
Komu je soutěž určena: bez věkového, profesního omezení ani jiného omezení
Forma: esej, úvaha, fejeton, groteska, povídka, poezie
Rozsah: maximálně 6 normostran textu (11 000 znaků včetně mezer)
Pokud se svou práci rozhodnete přihlásit do naší soutěže, pak ji můžete zaslat poštou na níže uvedenou adresu.

Bez řádně vyplněné a vlastnoručně podepsané přihlášky (viz níže) nemůžeme práci do soutěže zařadit. Zaslané texty nebudeme autorům vracet. Na soutěžní ceny nevzniká právní nárok. Vyhrazujeme si právo neudělit některou z cen.

Adresa:

Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy
„Literární soutěž Mezinárodního roku astronomie“
VŠB-TU Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba

Přihláška do soutěže „Vesmír mého mládí“


Název díla: ……………………………………………………………………………………………      Forma: …………………………………… 

Autor: jméno, příjmení, , adresa, e-mail nebo telefon ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Prohlášení: 

Práce přihlášená do soutěže je mé původní autorské dílo, při jehož vytváření jsem vědomě nezasahoval(a) do autorských práv jiných osob či právních 
subjektů. Práce nikdy nebyla a není ani v současné době přihlášena do žádné jiné podobné soutěže. 

Souhlasím se zveřejněním práce nebo jejich částí v tištěné či elektronické podobě v rozsahu, který je přiměřený propagaci a průběhu této literární soutěže. 
Případné další použití práce po ukončení soutěže může být předmětem dalšího jednání mezi autorem a organizátory. 
 ……………………………………… datum      ……………………………………………………… podpis © 1996-2018, HaP České Budějovice-Kleť, designed by eMKey s.r.o.  ( 1 ) 
28.12.2008 19:21:40 GMT