Úvod Deutsch/german English Jihočeský kraj

Rok 1998

V roce 1998 jsme měřili přesné polohy celkem 272 těles s neobvyklou dráhou, z toho 202 křížících či blížících se dráze Země (tzv. NEOs - Near Earth Objects - dle typu dráhy 15 Aten, 109 Apollo, 78 Amor). Přednostně jsme sledovali nově objevená tělesa dle informací na WWW stránkách mezinárodního centra pro sledování planetek (Minor Planet Center IAU,Cambridge, MA,USA) či jednotlivých objevitelů z celého světa.
Změřené přesné polohy těchto planetek byly v roce 1998 publikovány ve 166 cirkulářích MPEC.
Přímo jsme potvrzovali objevy 46 planetek výše zmíněných typů, převážně objevy amerického projektu LINEAR. Asteroid 1996 TR6 typu Amor jsme znovunalezli ve druhé opozici (viz Minor Planet Electronic Circular č. 1998-S33). NEO planetky, které se mohou přiblížit k Zemi blíže než 0,05 AU (tj. asi 7,5 milionů kilometrů) a dosahují velikosti řádově několika set metrů jsou označovány jako PHA (Potentialy Hazardous Asteroids - potenciálně nebezpečné planetky). Z těchto PHA těles jsme v roce 1998 přímo potvrzovali objevy planetek 1998 CS1, 1998 FH12, 1998 FF14, 1998 HD14, 1998 HT31, 1998 KJ9, 1998 QP, 1998 QC1, 1998 SU4, 1998 SC15, 1998 ST27 a 1998 WB2, přičemž planetka typu Apollo 1998 CS1 byla prakticky znovuobjevena více než 17 úhlových minut od udané polohy.
Z dalších velmi zajímavých NEO jsme sledovali například asteroidy 1997 XF11 a 1998 KY26 .

Za rok 1998 byla Observatoř Kleť vyhodnocena jako druhá nejúspěšnější na světě dle astrometrických pozorování PHAs a NEAs za americkým projektem LINEAR.

PHA = potenciálně pro Zemi nebezpečná planetka (závisí na jejím rozměru a možnosti těsného přiblí žení k Zemi, tj. větší než cca. 150 metrů, tj. jasnější než H (absolutní magnituda)= 22,0 , a přibližující se na méně než 0,05 AU, tj. 7,5 milionu kilometrů)
NEA = Near Earth Asteroid (blízkozemní planetka)

© 1996-2018, HaP České Budějovice-Kleť, designed by eMKey s.r.o.  ( 1 ) 
23.05.2005 16:30:47 GMT