Úvod Deutsch/german English Jihočeský kraj
Základní školy 4. ročník

Chystáme pro vás nové DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM! Do února 2019 je planetárium z důvodu rekonstrukce UZAVŘENO.

Kinosál
70 míst

V kinosále hvězdárny s kvalitní projekcí a ozvučením uvádíme dva typy pořadů:

filmy nebo pásma filmů
pořady živě komentované lektorem, které přizpůsobujeme věku a zájmu návštěvníků

Naše sluneční soustava (18 min, film):

Film o sluneční soustavě pro mladší věkovou kategorii. Obsahuje stručný popis naší hvězdy Slunce, jednotlivých planet, planetek a komet. Doporučujeme pro žáky, kteří se s tímto tématem teprve seznamují a nemají učivo ještě upevněné nebo pro smíšené skupiny více věkových kategorií.
Pro 4.- 6. ročník ZŠ


Virtuální telurium (45 min, s živým komentářem):

Během tohoto pořadu budete mít možnost se názorně seznámit se základními pohyby Země, Měsíce a ostatních těles sluneční soustavy. Ukážeme si, proč se střídá den a noc, proč se mění roční období a proč se mění tvar Měsíce. Krátce zmíníme i ostatní tělesa sluneční soustavy (planety, jejich měsíce, planetky a komety).
Pořad je doplněn množstvím animací, které zlepšují představu žáků a je založen na vzájemné komunikaci žáků a lektora.
Pro 3.- 4. ročník ZŠ


Jak to dělaj kosmonauti (45 min, s živým komentářem):

Pásmo poskládané z krátkých filmů z NASA a ESA, doplněné pohádkou a komentářem lektora, přizpůsobeného věku a zájmu žáků. Nejmenší návštěvníci se mohou seznámit s nejzákladnějšími pojmy z kosmonautiky, přistát na Měsíci, "projít se" po ISS ve stavu beztíže a nebo zaletět na Mars.
Toto pásmo nenáročnou a zábavnou formou dětem umožňuje porovnat realitu s nadsázkou v pohádkových příbězích a alespoň trochu se vžít do role opravdového kosmonauta. Je vítaná vzájemná komunikace žáků a lektora.
Pro 3.- 5. ročník ZŠ


Planetárium
48 míst
Podstatou pořadu v planetáriu je seznámení s objekty denního i nočního nebe (Slunce, Měsíc, planety, hvězdy a nejznámější souhvězdí) a základní orientace na noční obloze. Umělá obloha je prezentována v takové podobě, v jaké je možno ji vidět v den návštěvy planetária ve skutečnosti. Komentář je přizpůsoben žákům podle jejich věku a zájmu a je veden formou cílených otázek k chápání základních astronomických faktů tak, aby byly děti následně schopny samostatné orientace na hvězdném nebi.
Pořad trvá cca 50 minut.
Kopule s dalekohledy
25 míst
SOHO
Za jasného počasí lze v kopuli hvězdárny pozorovat Slunce. Výklad je přizpůsoben věku a zájmu žáků. Prohlédnete si vybavení kopule hvězdárny a dozvíte se např. jaké typy dalekohledů se v astronomii používají, jaké nejmodernější a největší přístroje máme v současné době k dispozici.
Doba prohlídky cca 15 - 20 minut. Kapacita pouze 25 míst! U početných školních návštěv je proto třeba rozdělit žáky na několik skupin, čímž se ovšem prodlouží celková doba exkurze.
© 1996-2018, HaP České Budějovice-Kleť, designed by eMKey s.r.o.  ( 80 ) 
16.10.2018 06:55:42 GMT