Úvod Deutsch/german English Jihočeský kraj
Základní školy 1.- 2. ročník

Chystáme pro vás nové DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM! Do února 2019 je planetárium z důvodu rekonstrukce UZAVŘENO.

Kinosál
70 míst

V kinosále hvězdárny s kvalitní projekcí a ozvučením uvádíme dva typy pořadů:

filmy nebo pásma filmů
pořady živě komentované lektorem, které přizpůsobujeme věku a zájmu návštěvníků

Kde končí nebe (20 min, film):

Film pro nejmladší žáky, ve kterém se mohou vžít do role kosmonautů, odpoutat se od naší planety a navštívit samotný Měsíc. Nenásilnou a zážitkovou formou se tak dozvědí základní fakta nejen o naší Zemi a o Slunci, ale hlavně o naší přirozené družici. Kde končí nebe? Proč je Slunce také hvězda? Jak vznikly krátery na Měsíci? A mnohé další, včetně průběhu přistání zpět na zeměkouli.
Pro 1.- 2. ročník ZŠ


Rok v přírodě (30 min, s živým komentářem):

Pořad ve kterém se žáci seznámí se základními astronomickými pojmy, s tím jak lidé poznávali naši planetu, Slunce a Měsíc. Seznámí se s charakterem a tvarem těchto těles a jejich pohybem ve sluneční soustavě (rotace Země - střídání dne a noci, oběh Země - střídání ročních dob, pohyb Měsíce - střídání fází).
Pořad je doplněn množstvím animací, které zlepšují představu žáků a je založen na vzájemné komunikaci žáků a lektora. Proto jej doporučujeme žákům, kteří mají učivo čerstvě probrané, jako formu atraktivnějšího shrnutí a opakování.
Pro 1.- 2. ročník ZŠ

Planetárium
48 míst
Podstatou pořadu v planetáriu je seznámení s objekty denního i nočního nebe (Slunce, Měsíc, planety, hvězdy a nejznámější souhvězdí) a základní orientace na noční obloze. Umělá obloha je prezentována v takové podobě, v jaké je možno ji vidět v den návštěvy planetária ve skutečnosti. Komentář je přizpůsoben žákům podle jejich věku a zájmu a je veden formou cílených otázek k chápání základních astronomických faktů tak, aby byly děti následně schopny samostatné orientace na hvězdném nebi.
Pořad trvá cca 50 minut.
Kopule s dalekohledy
25 míst
SOHO
Za jasného počasí lze v kopuli hvězdárny pozorovat Slunce. Výklad je přizpůsoben věku a zájmu žáků. Prohlédnete si vybavení kopule hvězdárny a dozvíte se např. jaké typy dalekohledů se v astronomii používají, jaké nejmodernější a největší přístroje máme v současné době k dispozici.
Doba prohlídky cca 15 - 20 minut. Kapacita pouze 25 míst! U početných školních návštěv je proto třeba rozdělit žáky na několik skupin, čímž se ovšem prodlouží celková doba exkurze.
© 1996-2018, HaP České Budějovice-Kleť, designed by eMKey s.r.o.  ( 73 ) 
16.10.2018 06:53:33 GMT