Úvod Deutsch/german English Jihočeský kraj
Střední školy


Naše hvězdárna nabízí pořady pro studenty všech ročníků a typů středních škol.

Na návštěvu naší Hvězdárny a planetária si prosím vyhraďte dostatek času.

Běžná exkurze pro střední školy se skládá z návštěvy sálu planetária a kinosálu a trvá nejčastěji cca 2x50 minut.

Chystáme pro vás nové DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM! Do února 2019 je planetárium z důvodu rekonstrukce UZAVŘENO.

Na umělé obloze v planetáriu se studenti seznámí s hvězdnou oblohou a orientací na ní, s nejnápadnějšími objekty a souhvězdími, tak jak jsou viditelná v době exkurze. Náročnost, obsah a způsob výkladu je přizpůsoben jak věku studentů tak i hloubce jejich zájmu a může být doplněn o seznámení se zdánlivým ročním pohybem Slunce po ekliptice, se souhvězdími zvěrokruhu nebo ukázkou oblohy viditelné ze severního pólu a rovníku. Délka pořadu je cca 50 min. Kapacita 48 míst.

V kinosále si můžete zvolit druh pořadu nejen podle jeho obsahu, ale i podle věkového složení studentů a jejich zaměření. Délky jednotlivých pořadů se liší (jsou uvedené u každého zvlášť), kratší pořady lze vhodným způsobem doplnit. Při každém výkladu mají studenti možnost položit své dotazy a diskutovat o nich s lektorem. Kapacita 70 míst.

Prohlídka dalekohledů v kopuli hvězdárny probíhá z prostorových důvodů v menších skupinkách a početnější skupiny je třeba rozdělit. Studenti si prohlédnou vybavení hvězdárny a za jasného počasí mohou přímo pozorovat Slunce speciálně upraveným okulárem. Prohlídka kopule pro jednu skupinu trvá cca 15 minut. Kapacita 25 míst.

Kinosál
70 míst

V kinosále hvězdárny s kvalitní projekcí a ozvučením uvádíme dva typy pořadů:

filmy nebo pásma filmů
pořady živě komentované lektorem, které přizpůsobujeme věku a zájmu návštěvníků

Na paprsku světla (16 min, film):
! NOVÝ AUTORSKÝ FILM !

Pojďme si představit nepředstavitelné! Jak veliký je vlastně vesmír? A co všechno v něm najdeme? Co je to galaxie nebo mlhovina? Jak vypadá Mléčná dráha? Kde se nachází naše Sluneční soustava?
Právě to nabízí film Na paprsku světla, v němž se vypravíme do ohromujícího kosmu. Rychlostí světla poletíme od Slunce až po neuvěřitelná vesmírná zákoutí vzdálená triliardy kilometrů a cestou si prohlédneme zblízka nejznámější objekty nebe. Cesta nám zabere "pouhých" 10 miliard let.


O sluneční soustavě (25 min, film):

Film o sluneční soustavě včetně nejnovějších poznatků pro starší věkovou kategorii. Jeho obsahem jsou jak nejdůležitější fakta o Slunci a jednotlivých planetách, nejvýznamnějších měsících, planetkách, tělesech Kuiperova pásu a kometách, tak stručně popsaný vývoj sluneční soustavy.


Kam sahá gravitační pole Slunce (15 min, film):

Film o gravitaci jako univerzální síle. Gravitační zákon je zde podaný nenáročnou formou s konkrétními příklady a jeho projevy ve všedním životě, v blízkém i vzdáleném vesmíru.


Zatmění Slunce a Měsíce (45 min, s živým komentářem):

V tomto pořadu se podrobně seznámíte s pohybem Měsíce kolem Země, se střídáním jeho fází a se zatměními, která jsou tímto pohybem způsobena. Jaké bylo poslední zatmění, a kdy bude následující? Proč je zatmění Slunce vzácnější než zatmění Měsíce?


Optika a dalekohledy (50 min, s živým komentářem):

Pořad se zaměřuje na metody pozorování vesmíru. Od prvních dalekohledů až po současné detektory kosmického záření. Hlavní osou pořadu jsou dalekohledy optické - jejich historie, principy, blízká i vzdálenější budoucnost. Vyprávění lektora doplněné obrázky a schématy je oživeno krátkými pasážemi filmů z ESA/ESO, které nám představí nejvýznamnější observatoře a teleskopy na naší planetě i v kosmu, včetně nejnovějších technologií.


Vzdálený vesmír (60 min, s živým komentářem):

Pořad o vzniku a vývoji vesmíru, o životě hvězd, o galaxiích, mlhovinách i o skryté hmotě a nejrůznějších bizarních objektech, jakými jsou např. kvasary nebo černé díry.
Provázet nás budou snímky a animace vytvořené ze záběrů pozemských dalekohledů a také Hubblova kosmického teleskopu, který krouží kolem Země a umožnil nám nahlédnout až téměř k hranicím viditelného vesmíru.
Pořad je určen pro starší žáky a studenty středních nebo vysokých škol a předpokládá zvládnutí znalostí základních fyzikálních principů a učiva o sluneční soustavě.


Planetárium
48 míst
Podstatou pořadu v planetáriu je seznámení s objekty denního i nočního nebe (Slunce, Měsíc, planety, hvězdy a nejznámější souhvězdí) a základní orientace na noční obloze. Umělá obloha je prezentována v takové podobě, v jaké je možno ji vidět v den návštěvy planetária ve skutečnosti. Komentář je přizpůsoben studentům podle jejich věku a zájmu a je veden formou cílených otázek k chápání základních astronomických faktů tak, aby byli studenti následně schopni samostatné orientace na hvězdném nebi.

Pořad trvá cca 50 min.

Pořad může být doplněn seznámením se zdánlivým ročním pohybem Slunce po ekliptice, se souhvězdími zvěrokruhu, ukázkou oblohy viditelné ze severního pólu a rovníku.

Kopule s dalekohledy
25 míst
SOHO
Za jasného počasí lze v kopuli hvězdárny od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00 hodin pozorovat Slunce. Výklad je přizpůsoben věku a zájmu studentů. Prohlédnete si vybavení hvězdárny a dozvíte se např. jaké typy dalekohledů se v astronomii používají, jaké nejmodernější a největší přístroje máme v současné době k dispozici.
Doba prohlídky cca 15 - 20 minut. Kapacita pouze 25 míst! U početných školních návštěv je třeba rozdělit studenty na několik skupin, čímž se prodlouží celková doba exkurze.

© 1996-2018, HaP České Budějovice-Kleť, designed by eMKey s.r.o.  ( 251 ) 
16.10.2018 07:01:03 GMT