Úvod Deutsch/german English Jihočeský kraj

Pořady pro základní školy

Naše hvězdárna nabízí pořady pro všechny ročníky základních škol nebo pro skupiny malotřídních škol s širším věkovým rozpětím.

Na návštěvu naší Hvězdárny a planetária si prosím vyhraďte dostatek času.

Běžná exkurze pro základní školy se skládá z návštěvy sálu planetária a kinosálu a trvá nejčastěji cca 2x50 minut.

Chystáme pro vás nové DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM! Do února 2019 je planetárium z důvodu rekonstrukce UZAVŘENO.

Na umělé obloze v planetáriu se žáci seznámí s hvězdnou oblohou a orientací na ní, s nejnápadnějšími objekty a souhvězdími, tak jak jsou viditelná v době exkurze. Náročnost, obsah a způsob výkladu je přizpůsoben jak věku žáků tak i hloubce jejich zájmu. Délka pořadu je cca 50 min. Kapacita 48 míst.

V kinosále si můžete zvolit druh pořadu nejen podle jeho obsahu, ale i podle věkového složení žáků. Délky jednotlivých pořadů se liší (jsou uvedené u každého zvlášť), kratší pořady lze vhodným způsobem doplnit. Při každém výkladu mají děti možnost položit své dotazy a diskutovat o nich s lektorem. Kapacita 70 míst.

Prohlídka dalekohledů v kopuli hvězdárny probíhá z prostorových důvodů v menších skupinkách a početnější skupiny je třeba rozdělit. Žáci si prohlédnou vybavení hvězdárny a za jasného počasí mohou přímo pozorovat Slunce speciálně upraveným okulárem. Prohlídka kopule trvá pro jednu skupinu cca 15 minut. Kapacita 25 míst.

Z menu vlevo vyberte druh pořadu vhodný pro daný věk - šedá tlačítka.


© 1996-2018, HaP České Budějovice-Kleť, designed by eMKey s.r.o.  ( 437 ) 
16.10.2018 06:52:06 GMT